Levering mondmaskers aan Ter Heide


Hierbij een foto van de levering van 145 FFP2 en 40 FFP1 mondmaskers aan Maarten Peeters, Pedagogisch Directeur bij vzw Ter Heide OOOC.
Ter Heide, één van onze goede doelen, is een opvanghuis voor jongeren (0-18 jaar) in een crisissituatie.
Er verblijven ongeveer 20 kinderen in een residentiëel regime, en ze zijn momenteel volledig afgesloten van bezoek van of aan familieleden
Daarbij is hen van de overheid in deze lockdown slechts een twintigtal mondmaskers beschikbaar gesteld.
Gelukkig is tot op heden nog bij geen enkele jongere of medewerker een besmetting met het Corona-virus vastgesteld.
Onze mondmaskers zullen daarbij zeker van pas komen, nu en ook later als de lockdown wat wordt verlicht en de jongeren weer bezoek mogen ontvangen.
Nogmaals dank aan iedereen in de Lions organisatie om dit mogelijk te maken!