Wie zijn wij?

Wie zijn de Lions ?

Een Lions Club is een service club waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken, dus zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid. Deze serviceclubs maken deel uit van de wereldwijde associatie Lions Clubs International. Op vrijwillige basis ontplooien de leden initiatieven voor een betere samenleving.

Lions Clubs International (LCI) is ’s werelds grootste serviceclub en een van de grootste NGO’s ter wereld, met een netwerk van bijna 1,5 miljoen leden in 46.000 clubs in 210 landen. De Lions clubs van België zijn verenigd in het Multidistrict 112 op zijn beurt onderverdeeld in 4 districten. 
Lions Club Keerbergen Drie Dennen maakt deel uit van District 112B.

Wie zijn Lions Club Keerbergen Drie Dennen?

In 1975, nu reeds een 45 jaar geleden besluiten enkele leden van de toenmalige franstalige club “Keerbergen” een nieuwe Vlaamse Lionsclub op te richten; nl. “Lions Club Keerbergen Drie Dennen”. Op 25 september 1976 vond de plechtige keure-overhandiging plaats in aanwezigheid van 24 leden. Op dit ogenblik telt onze club 38 leden, waaronder nog steeds 6 stichtende leden.
Oudere leden namen ontslag of zijn overleden, maar steeds werden nieuwe enthousiaste jonge, en soms minder jongere mensen bereid gevonden om de doelstellingen van Lions International te onderschrijven en de plaatsen van diegenen, die ons verlaten hebben, in te nemen. Als grootste serviceclub uit de omgeving bieden wij jaarlijks een aanzienlijke financiële ondersteuning aan verschillende sociale projecten uit de omgeving.

Bestuur 2022-2023

Voorzitter: Dirk Strubbe – voorzitter@lck3d.be

Vice-Voorzitters: Vic Fonderie (1e) – Johan De Cauwer (2e) – Bruno Havermans (3e) – vice-voorzitter@lck3d.be

Secretaris: Johan De Cauwer – secretaris@lck3d.be

Penningmeester: Marc Storms – penningmeester@lck3d.be