Actie Nora’s Golf Trophy


De actie die werd opgestart omdat de Nora’s Golf Cup niet kon doorgaan heeft 4.000 EUR opgebracht voor de ALS-liga. Heel hard bedankt aan al diegenen die een bijdrage hebben gestort !!