Samen solidair

We can all do small things, with great love.

But together we can do something wonderful.

Nieuws

Levering mondmaskers aan Het Gielsbos

VZW Gielsbos te Gierle is een erkend Multifunctioneel Centrum (MFC) voor minderjarigen en Vergunde Zorg Aanbieder (VZA).
Zij bieden woon- en dagondersteuning aan voor een 300-tal personen met een verstandelijke beperking.
De corona-crisis zorgde voor een plotse nood aan beschermingsmateriaal.
Via ons clublid Jean-Pierre De Kesel kwam de vraag naar steun van deze VZW ook bij onze club terecht.
Onze club heeft deelgenomen aan een nationaal Lions programma voor aankoop van beschermingsmateriaal (mondmaskers, schorten edm.).
Vanuit deze deelname konden wij aan ook aan VZW het Gielsbos mondmaskers ter beschikking stellen.


Actie Nora’s Golf Trophy


De actie die werd opgestart omdat de Nora’s Golf Cup niet kon doorgaan heeft 4.000 EUR opgebracht voor de ALS-liga. Heel hard bedankt aan al diegenen die een bijdrage hebben gestort !!


Levering mondmaskers aan Ter Heide


Hierbij een foto van de levering van 145 FFP2 en 40 FFP1 mondmaskers aan Maarten Peeters, Pedagogisch Directeur bij vzw Ter Heide OOOC.
Ter Heide, één van onze goede doelen, is een opvanghuis voor jongeren (0-18 jaar) in een crisissituatie.
Er verblijven ongeveer 20 kinderen in een residentiëel regime, en ze zijn momenteel volledig afgesloten van bezoek van of aan familieleden
Daarbij is hen van de overheid in deze lockdown slechts een twintigtal mondmaskers beschikbaar gesteld.
Gelukkig is tot op heden nog bij geen enkele jongere of medewerker een besmetting met het Corona-virus vastgesteld.
Onze mondmaskers zullen daarbij zeker van pas komen, nu en ook later als de lockdown wat wordt verlicht en de jongeren weer bezoek mogen ontvangen.
Nogmaals dank aan iedereen in de Lions organisatie om dit mogelijk te maken!


Afgelasting Nora’s Golf Cup 2020

Beste Golfvrienden,

De organisatoren van de eerste Nora’s Golf Cup hebben unaniem beslist om het tornooi uit te stellen tot een latere datum.
In het kader van de Covid-19 crisis willen we geen enkel risico nemen, want de gezondheid en veiligheid van eenieder gaat boven alles.
Zelfs als de maatregelen tegen 8 mei zouden versoepeld zijn, en we op het terrein zelf de veiligheidsmaatregelen zouden kunnen respecteren, zou het onmogelijk zijn dat te doen op de receptie en dinner achteraf.
Het is met grote spijt dat we deze beslissing genomen hebben.
De kans bestaat dat we dit jaar geen plaats meer vinden op de speelkalender, noteer dan nu alvast de datum van VRIJDAG  7 MEI  2021 !
Van harte dank al aan de vele Bekende Golfers die deze mooie tornooiformule mogelijk gemaakt hebben, aan onze hoofdsponsor ( BMW Garage Patrick Smets), en aan alle spelers die al hadden ingeschreven.
Wij hopen verder op uw steun te mogen rekenen !

Het organisatiecomité


Facebook Pagina