Lions Club Keerbergen Drie Dennen

We Serve

Samen solidair

We can all do small things, with great love.

But together we can do something wonderful.

Nieuws

LC Keerbergen Drie Dennen steunt 3 goede doelen met 30.000 euro

Onze Gala-avond ligt weeral enkele weken achter ons en we zijn nog steeds aan het nagenieten!

Bedankt deelnemers en sponsors om er weer een ongelofelijk feest van te maken en onze club financieel zo gul te steunen!

Dankzij jullie hebben we weeral (meer dan) 30.000 Euro (!) steun kunnen geven aan onze sociale doelen. Tot volgend jaar op ZATERDAG 8 JUNI 2024!

  • vzw Rozemarijn biedt plaats aan een 80-tal volwassenen met een verstandelijke beperking. Hun werking is gespreid over 5 locaties: Keerbergen (2 locaties), Haacht en Tildonk (Engelenburcht). Elk van deze locaties biedt dag- of woonondersteuning.
  • OOOC Ter Heide is een vzw die opvang biedt aan jongeren in een crisissituatie. Er is plaats voor een 20-tal jongeren waarvan 16 residentieel verblijven en 3 in ambulante opvang.
  • De ALS Liga heeft als niet-gesubsidieerde nationale ALS-organisatie de missie om op zowel nationaal als internationaal vlak de belangen van pALS (patiënten met ALS) te behartigen. Op nationaal vlak doen ze dit door kosteloos deskundige zorgverlening en ondersteuning aan te bieden op fysiek (ALS Mobility & Digitalk), mentaal en sociaal (MaMuze) vlak aan pALS, hun naasten en alle betrokken partijen.

Nora’s Golf Cup – vrijdag 12 mei 2023

Nora’s Golf Cup
Ten voordele van de ALS-Liga

Lions Club Keerbergen zet zich ook dit jaar weer in om fondsen in te zamelen voor de strijd tegen ALS. Deze zeldzame ongeneeslijke ziekte is weinig bekend bij een breder publiek. De middelen voor onderzoek en steun aan de patiënten, zeker die boven de 65 jaar, zijn nog altijd onvoldoende. Ter nagedachtenis aan Nora organiseren we op vrijdag 12 mei op het golfterrein van Keerbergen de ‘Nora’s Golf Cup’.

Datum: vrijdag 12 mei 2023
Aanvangsuur: vanaf 10u30

Inlichtingen, inschrijvingen en sponsoring via norasgolfcup@gmail.com

Cultuur Event 2022 – Günther Neefs

Nicolaas Hinckxt † 24.07.2022

Met diepe treurnis meldt LCK3D het overlijden van haar jongste lid Nicolaas Hinckxt. 

Nicolaas was bijzonder getalenteerd, straalde als geen ander gezonde energie, dynamiek en levensvreugde uit.

We zullen hem nooit vergeten en wensen zijn echtgenote, zoontje, ouders en al die hem dierbaar waren veel sterkte toe.

Verweesd en vol ongeloof blijven wij achter

Save the Date - Gala 2024

Facebook Pagina