Lions Club Keerbergen Drie Dennen

We Serve

Goede Doelen

Zoals elke Lionsclub, voert ook Lions Club Keerbergen Drie Dennen de internationale Lions slogan "We serve" hoog in het vaandel. We verzamelen, door een aantal activiteiten, jaarlijks de nodige fondsen om zowel lokaal in onze regio, alsook nationaal en internationaal, projecten te ondersteunen die als doel hebben de levenskwaliteit te verbeteren van mensen die het absoluut nodig hebben en waar de maatschappij vaak tekort schiet.

Rozemarijn

VZW Rozemarijn werd opgericht in 1989 door een groep ouders en belangstellenden uit de regio om ondersteuning te bieden aan jongeren en volwassenen met een beperking.

Lions Club Keerbergen was vanaf de start actief betrokken bij de ontwikkeling en verdere uitbouw van de vzw. Vandaag ondersteunt vzw Rozemarijn 90 personen over 6 vestingen, ver-deeld over Keerbergen, Haacht en Tildonk. De meeste cliënten van Rozemarijn komen uit Keerbergen en ruime regio.  De VZW kiest expliciet voor kleinschalige initiatieven op diverse locaties en dichtbij hun netwerk.  Bedoeling is immers dat iedereen zich thuis voelt.

Sinds de invoering van het Persoonsvolgend budget is Rozemarijn genoodzaakt om rekening te houden met deze nieuwe financiële context.   De ondersteuning door Lions 3 Dennen is en blijft een waardevolle ondersteuning.  Behalve de financiële ondersteuning levert Lions 3 Dennen jaarlijks de nodige ondersteuning tijdens het Mosselfeest.

OOOC Ter Heide

Het Onthaal, Oriëntatie en observatiecentrum (OOOC) Ter Heide biedt plaats aan 22 (minder-jarige) personen met leeftijd tussen 0 en 18 jaar. Centraal in de opdracht van het centrum staat diagnostiek en adviesverlening, maar het centrum is eveneens een plaats van rust en bezinning wanneer jongeren in een crisissituatie terecht komen.  Het multidisciplinair team (MDT) van Ter Heide gaat samen met de jongeren en hun ouders  op zoek naar de oorzaak van de problemen en gaat na hoe ze hen hierin kunnen  begeleiden, ondersteunen en adviseren.

De gemiddelde begeleidingsduur in de voorziening  bedraagt 2 à 4 maanden. Daarna keren de jongeren meestal terug naar huis, vaak in  combinatie met een ambulante vorm van hulpverlening. In andere situaties dringen meer  ingrijpende oplossingen zich op en is er sprake van plaatsing in een begeleidingstehuis of behandeling in gespe-cialiseerde instelling. Behalve financiële steun organiseert Lions 3 Dennen een jaarlijkse ‘Doe dag’. Hierbij stellen een aantal leden gedurende 1 dag vrijwillig hun diensten ter beschikking.

Vierde Wereld in onze regio

Ook in ‘rijkere’ gemeentes (en dus ook in regio Keerbergen/Bonheiden) bestaat er een verdoken vierde wereld en leven mensen in armoede. In 2019 werd in Keerbergen de VZW Welzijnsschakel ‘Komaraf’ opgericht. Behalve de gemeente Keerbergen was ook Lions 3 Dennen aanwezig. Niettegenstaande de jeugdige leeftijd van deze VZW is Lions 3 Dennen onder de indruk van de gedrevenheid van deze organisatie en sinds 2019 is deze nieuwe vzw één van de goede doelen die we willen ondersteunen.

SAMANA - Keerbergen

SAMANA (Keerbergen), het vroegere Ziekenzorg, is een vereniging voor hoogbejaarden, zieken en mensen met een handicap. Het hoofddoel is het regelmatig bezoeken van de leden. Jaarlijks organiseren ze in de zomer een daguitstap naar Scherpenheuvel. Behalve een financiële ondersteuning, verzekert Lions 3 Dennen een deel van de begeleiding door de deelname een aantal van onze leden die ervoor zorgen dat alle rolstoelgebruikers die dag op een aangename en rustige manier kunnen beleven.

ALS Liga

De ALS Liga België is een niet-gesubsidieerde nationale organisatie met als missie zowel nationaal als internationaal de belangen van ALS (patiënten met ALS) te behartigen. De Liga vestigt immers haar hoop op wetenschappelijk onderzoek en probeert dit niet alleen toeganke-lijker te maken, maar het ook te stimuleren om ALS de wereld uit te helpen.

Lions Club 3 Dennen was in 2019 van zeer nabij getuige van de impact van deze aandoening op patiënt en zijn of haar omgeving en wil dan ook verder de initiatieven van de ALS Liga ondersteunen.

vzw De Link armoede

VZW De LINK stelt zich tot doel om mensen uit de armoede gedurende een 4 jaar durende vorming op te leiden tot ambassadeurs van de vierde Wereld. Na deze opleiding worden ze maximaal ingezet in ondersteunende en adviserende functies binnen organisaties werkzaam in dit domein.