Vredesposter

Lions is een organisatie die zich in de ganse wereld inzet om mensen in nood te helpen. Met deze wedstrijd proberen we kinderen te sensibiliseren voor een vreedzame en verdraagzame wereld..

Vredesposter Project

Basisdoelstellingen van het project

  1. Kinderen aan de hand van een tekenwedstrijd even te doen stilstaan bij het feit dat vrede een universeel gegeven is.
  2. Kinderen de mogelijkheden geven om in het kader van het thema vrede met hun leerkrachten aan brainstorming te doen.

Concept

Een wereldwijde wedstrijd voor het tekenen van een poster over vrede, georganiseerd door Lions Clubs International.
Kinderen tussen 11 en 13 jaar maken elk een poster over het onderwerp: vrede.

Meer info op https://www.facebook.com/lionsdijlevallei