Levering mondmaskers aan Het Gielsbos

VZW Gielsbos te Gierle is een erkend Multifunctioneel Centrum (MFC) voor minderjarigen en Vergunde Zorg Aanbieder (VZA).
Zij bieden woon- en dagondersteuning aan voor een 300-tal personen met een verstandelijke beperking.
De corona-crisis zorgde voor een plotse nood aan beschermingsmateriaal.
Via ons clublid Jean-Pierre De Kesel kwam de vraag naar steun van deze VZW ook bij onze club terecht.
Onze club heeft deelgenomen aan een nationaal Lions programma voor aankoop van beschermingsmateriaal (mondmaskers, schorten edm.).
Vanuit deze deelname konden wij aan ook aan VZW het Gielsbos mondmaskers ter beschikking stellen.